måndag 13 maj 2013

Anita Broddesson

Vår grupp OM, har en egen blog, som fungerar lite som en hemsida. För att sprida det goda exemplet och lyfta olika människor eller händelser som har med Offentliga Måltider att göra, påbörjar vi nu en egen serie med intervjuer eller betraktelser.
Fritt från annonser och sponsring.
Från kollega till kollega.

Först ut är en artikel om Anita Broddesson:

http://offentligamaltider.blogspot.se/2013/05/om-moter-anita-broddesson.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar