lördag 16 februari 2013

En känslig fråga

På Facebook cirkulerar den här filmen. Den finns på en sida som direkt riktar sig emot Halal och därmed en religion. Kommentarerna på sidan är i bästa näthats-stil, såklart och inte helt fulla av konstruktivitet. Det tog en vecka innan jag ens vågade se filmen, då jag visste att jag nog kommer må ganska dåligt av det jag skulle få se.

Det gjorde jag.

Såpass dåligt att jag kände att jag måste dela filmen och kommentera den. Det är helt utan åsikter att NÅGON religion skulle vara bättre än den andra- tvärtom tar jag inte ställning för någon religion, då jag inte är troende.

Känslig fråga. Men SKA man se det ur religionssynvinkel, så är det få religioner som inte har seder och vanor, som härstammar från mycket gamla tider, då kunskaper inte baserades på vetenskap, utan snarare rädslor för sådant man inte kände till. Kristendomen avrättade många människor i sin övertygelse om att deras Gud och tro var den rätta. Kvinnor dödades, i tron att de var häxor. Homosexualitet ansågs vara en sjukdom och en hädelse.

Listan kan göras lång.

Det tråkiga är att detta sätt att se på världen lever kvar, med stöd i dessa gamla traditioner, som är just så gamla att de nu ses som sanningar. Men oavsett religion så måste vi kämpa emot lidande och orättvisor. Mitt sätt att se på saken är att inga seder och bruk, härstammande från en oupplyst tid försvarar handlingar som leder till samma lidande i vår tid.

I vår tid, som ses som upplyst, styrs vi av samma rädslor som då - för det nya -  och söker förklaringar som passar oss och ger oss trygghet. Inte allt för sällan är de förenklade eller snedvridna versioner av sanningen som skadar någon annan (djur eller människa) i andra änden. Då alla bär på dessa rädslor hittar man en del av tryggheten och stödet för sina åsikter i sin granne. Ganska snart råder masspsykos.

Det brukar sällan sluta bra.

Det som sägs i filmen går inte att ta bort, men det är djurens lidande jag fokuserar på. Se den om Ni vill se en sanning. Ni kommer må dåligt.

Det finns såklart lika många sanningar som det finns människor...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar