lördag 2 juni 2012

Från jord till bord - från vaggan till graven!

Ledningsgruppens årliga konferens lades i år i Smögen. Det är andra gången jag följer med hit. I år åkte vi med en grupp chefer från äldrematen i Örebro. Vi har diskuterat likheter och olikheter i våra jobb, det känns ibland som att det är logistik vi sysslar med, inte mat. Framförallt äldrematen verkar behöva lägga enorm tid och energi på olika listor, packning av nörtitre olika kantiner och lika många specialkoster. Då har de ändå bara två rätter de äldre kan välja på, vilket är förhållandevis nytt, egentligen vill de ha mer rätter att välja på. Det är ju mat som skall skickas i matlådor med hemtjänsten också. De senare är ofta förbeställda månader i förväg, "Brukaren" (som är ett samlingsnamn för människor kommunen finns till för), kommer knappast ihåg vad den beställt. Jag vet inte, men det känns väldigt osexigt....jag vet inte heller hur man får det att bli bättre, men fler kök, närmare människan känns bra som provtänk.

Vi har utbytt idéer kring kostdatasystemet också, en av våra är duktig på det och kanske kan hjälpa till. Bra med samarbete och mer förståelse, vi kanske inte kan komma lika långt som tex Bergs kommun inom en snar framtid, men jag tycker definitivt att kostenheterna i Örebro måste komma fram med en kostpolitisk plan. Vi har så många kostchefer och min uppfattning är att alla kör sitt race utan något direkt samarbete. Man borde ta fram ett program, med mål och visioner. En röd tråd som har klara och uttalade delmål på viktiga nyckelpunkter. Maten finns ju med som ett inslag minst en gång om dagen från att man som barn börjar på dagis, till man är gammal och bor på hem, eller har hemtjänst. Mat är så mycket: näring, kärlek, socialt umgänge och påverkar psykiska såväl som fysiska aspekter på ett direkt och indirekt sätt. Vi har relativt nyligen förstått hur mycket maten påverkar miljön och det finns ett stort behov av ökad förståelse för detta, så att fler är motiverade att göra medvetna val. Korvstroganoffen med ris har kopplingar ändå till Kina, det är lätt att glömma. Vad människor och miljö fått utstå för att du ska få ditt "svenska" kaffe och ditt barn sin banan med sig som mellanmål, det vill vi inte ens tänka på.

 Inte jag heller....

Med en röd tråd, som svarar på frågor, som vad vill vi att våra barn får uppleva och ta med sig i livet från oss? Hur jobbar vi utifrån en människas mognad med dessa frågor? Lekfullt i början, för att upprepas och utvecklas, ju äldre man blir.

Vilka värden vill vi förmedla?
Människor som kan göra medvetna val och kräver klimatsmarthet snarare än att få det nedtryckt i halsen är det lättare att nå resultat med, ur den synvinkeln. Det är en enorm möjlighet att kunna påverka unga människor, en gång om dagen i ca 18 år!

Frågor kring hur äldrematen och skolmaten kan samarbeta, dyker upp i mitt huvud. Det handlar om upphandlingar tex. men också mjuka värden som att få äta tillsammans över generationgränserna, det är nog nyttigt ur både den äldre och yngre generationens perspektiv, nyttigt för samhället!

Från jord till bord - från vaggan till graven!
Egobild i solen!

Smögen!


Var bara tvungen att hoppa i!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar